Werkplek upgrade

Werkplek Upgrade

Geen enkele werkplek is voor eeuwig. De ontwikkelingen in IT landschap volgen elkaar voordurend op. Het liefst wil je ook nog eens dat je medewerkers hun werk efficient kunnen uitvoeren. Dan hoort daar ook een efficiente werkplek bij. En dus is het noodzakelijk om na te denken over werkplek beheer. Indien dit al een tijdje achter loopt kan het zinvol zijn om een werkplek upgrade project te starten. Intellegus heeft vaker met dit bijltje gehakt en kan je adviseren over de laatste ontwikkelingen op werkplek gebied.

Werkplek upgrade met zorg:

Een klant in de zorgsector was onderdeel van een cooperatie, waarin ongeveer 100 medewerkers actief waren. Van deze 100 medewerkers werd verwacht dat ze goed met elkaar samen werkten, maar ook goed met hun klanten (patienten). Het ontbrak deze medewerkers aan een uniforme werkplek. Zo hadden ze niet de beschikking over gezamelijke IT voorzieningen. Simpelweg een document met elkaar delen om door te spreken, ging alleen via ingewikkelde omwegen. Op advies van Intellegus is er een werkplek upgrade project uitgewerkt. Dit project haakt direct in op de nieuwe functionaliteiten om samen te werken en moet zorgen voor een uniforme werkplek. Parallel is er een project gestart voor de selectie van een electronisch patienten dossier. Dit systeem moet zorgen voor een eenduidige registratie van patienten dossiers. Op die manier is het ook makkelijker om dossiers te delen of over te nemen tussen medewerkers. Alles om de samenwerking tussen medewerkers te bevorderen.