Redenen om Agile te adopteren

Agile projectmanagementWelke reden heeft u om Agile te adopteren? Meer en meer bedrijven gaan terug naar de basis van Agile werken en doen dit uit uiteenlopende redenen. In dit artikel worden de voornaamste redenen die uit een recent gepubliceerd onderzoek naar  de ‘staat van Agile’ naar voren zijn gekomen opgesomd. 

Redenen om Agile te adopteren?

Kijkende naar de filosofie van Agile is de voornaamste meerwaarde van het agile of wendbaar werken – in theorie – het sneller opleveren van producten of diensten. In de naam zit ook het element aanpassen verwerkt, wendbaarheid om te reageren en anticiperen op de omgeving (klanten, concurrentie, wetgeving, noem maar op). In theorie zaken die elke organisatie doet – al blijken te veel organisaties meer te reageren als een olietanker bij koerswisseling dan als een wendbare speedboot.

Redenen om Agile te werken in de praktijk?

Respondenten mochten meer dan 1 keuze maken, waarbij het volgende overzicht ontstaat.

  • Versnellen van productoplevering – 59%
  • Verbeteren van de omgang met wijzigende prioriteiten – 56%
  • Verbeteren productiviteit – 53%
  • Verbeteren kwaliteit geleverde producten – 46%
  • Verbeteren van voorspelbaarheid – 44%
  • Afstemming tussen business en IT verbeteren – 40%
  • Verkleinen van projectrisico’s – 38%
  • Verhogen van de teamspirit – 26%
  • Verhogen van de standaardisatie – 25%
  • Verlagen kosten – 23%

De top 3 redenen voor de adaptatie van Agile principes sluiten aan bij de uitgangspunten van Agile: Versnellen, wendbaarheid bij wijzigingen en verhogen van de productiviteit (wat in feite overlap is met ‘versnellen’).

Succeskansen van Agile in de praktijk

agile_kid87% van de ondervraagden waar Agile is geadopteerd geven aan dat Agile de mogelijkheid tot aanpassen aan veranderende prioriteiten heeft verbeterd. Belangrijker is dat 53% aangeeft dat de meerderheid van hun Agile projecten succesvol zijn.

Andere opvallende resultaten zijn dat team productiviteit hoger is, de zichtbaarheid van projecten verbetert, de teamspirit beter is en de voorspelbaarheid van levering omhoog gaat. Tenslotte is de tijd tot oplevering ook korter bij 77% van de ondervraagden. Dus, waar wendbaarheid het initiële doel voor adaptatie van Agile is – zijn de neveneffecten in de zin van beter presterende projecten en projectteams positief zichtbaar.

Beginnen met Agile projectmanagement

Starten met Agile werken, projecten op een Agile manier uitvoeren en de benoemde voordelen behalen begint bij de olietanker uit de eerder genoemde metafoor.

Het voornaamste idee is om de olietanker te ontmantelen en de (project)organisatie op te bouwen uit talloze wendbare speedbootjes. Waar de olietanker als eenmaal van koers veranderd wel als geheel begint te bewegen, zal de regie bij vele agile speedbootjes uiteraard anders verlopen. Het voordeel is dat een speedboot minder complex is en de aansturing eenvoudiger kan.

De introductie van Agile als basisprince om samen te werken dient echter goed geïmplementeerd te worden om de successen ook daadwerkelijk te behalen. Er zijn te veel voorbeelden van organisaties waar Agile op kleine schaal succesjes boekten, maar waar dit verloren gaat door afhankelijkheden.


 

Meer weten over Agile, Agile projectmanagement en de introductie voor uw organisatie? Neem contact op met InTellegus.