Mobiel ICT-Team vult mogelijk Bureau ICT-Toetsing aan

De Commissie Elias heeft zich achter een voorstel van D66 geschaard om naast het Bureau ICT-Toetsing (BIT) ook een Mobiel ICT-Team (MIT) in te stellen.

Concurrentie voor ICT-dienstverleners

De reden voor het instellen van een MIT is dat de overheid voor veel van haar ICT-projecten gebruik maakt van externe dienstverleners, en deze dienstverleners er vaak belang bij hebben dat personeel al dan niet voor langere tijd bij klanten is geplaatst. Dit kan botsen met de belangen van de klant om projecten zo snel mogelijk af te ronden – iets wat ook opgenomen is in de Projects: Done! methodiek van Intellegus.
Het MIT moet gaan bestaan uit een kern van specialisten, die inzetbaar zouden moeten zijn bij alle departementen en zo als “vliegende keeper” breed kunnen opereren. Dit betekent overigens niet dat de overheid externe ICT-dienstverleners compleet buiten de deur zet. Er zal nog steeds sprake zijn van externe inhuur, want “het moet wel in balans zijn”, aldus Elias.

Aanwezige kennis en competenties

Intellegus juicht het idee van een MIT toe, omdat we ervan overtuigd zijn dat het voor de continu├»teit van de bedrijfsvoering goed is om waar mogelijk gebruik te maken van de kennis en competenties die binnen de organisatie aanwezig is. De kans dat kennis na een implementatie – met potentieel onvoldoende overdracht – wegloopt, is hierdoor aanzienlijk minder. Ook is de kans hoger dat de inzet gepaard gaat met de juiste loyaliteit en een gelijke set van belangen. Dat er echter altijd aanvullende inhuur zal zijn, is een gegeven: een organisatie kan en zal nooit alle mogelijke kennis in huis kunnen hebben.

Goede eerste stappen

Het instellen van een BIT en MIT zijn goede eerste stappen om ICT-projecten bij de overheid een grotere kans van slagen te geven. Het neemt echter zeker nog niet alle problemen weg die zijn geconstateerd. De Projects: Done! methode van Intellegus kan voorzien in inzicht in de volledige breedte van het het speelveld van ICT-Projecten, om de juiste stappen te kunnen zetten richting het succesvol kunnen laten verlopen van projecten.

 

Bron: FD