Kamer eens met toetsingscommissie ICT Projecten

Vandaag sprak de Tweede Kamer met de commissie Elias over het rapport waarin de commissie uithaalt naar de wijze waarop de overheid en ICT-dienstverleners hun projecten uitvoeren. De Tweede Kamer is het eens met de commissie dat er een Bureau ICT-Toetsing (BIT) moet komen om grotere projecten door te lichten voor deze starten.

Verantwoordelijk ministerie nog niet helder

De Kamer was het echter nog niet eens over welk ministerie verantwoordelijk zou moeten gaan worden voor het BIT.
Dat het niet Algemene Zaken zal worden, lijkt wel helder. Rutte zelf zou hier bijvoorbeeld geen voorstander van zijn omdat hij bang is dat zijn ministerie dan als “Ministerie van Toezicht” wordt gezien. Daarnaast zou zijn kleine ministerie hier niet op zijn toegerust. De commissie Elias stelde echter wel voor om BIT bij de Minister President onder te brengen, om deze meer “tanden” te geven.
De kans is groot dat BIT landt bij de Rijksdienst van Binnenlandse Zaken, waar nu ook de rijks-CIO zit. En dat is dan weer een saillant detail, aangezien de commissie Elias juist flink van leer trekt tegen de “tandeloze” CIO: dat juist alle projecten op het dashboard op groen staan, is ‘even potsierlijk, veelzeggend als triest’, volgens Elias. In dit licht zou deze keus dus verre van verstandig zijn.

Slagvaardig optreden

Om BIT slagvaardig te kunnen laten opereren, moet deze onafhankelijk en klein zijn. ‘Er zijn onorthodoxe maatregelen nodig om de cultuur te doorbreken’, stelt Roald van de Linde (VVD). BIT zal in eerste instantie voor vijf jaar moeten worden ingesteld, is het voorstel.
Aan de andere kant is er angst dat BIT projecten zal afschieten die door middel van een democratisch proces tot stand zijn gekomen in de Kamer. Het PvdA en de CDA zien de rol van het BIT dan ook meer als toetsend en adviserend. Het risico is hierbij wel dat projecten die geen doorgang zouden moeten vinden, toch – omwille van ‘de democratie’ worden doorgezet.

Oorzaak van ICT falen onderbelicht

Wat opvalt in de discussie in de Kamer, is dat de werkelijke oorzaken van het ICT falen onderbelicht blijven. Er is veel boven water gekomen voor wat betreft de symptomatische problemen bij ICT projecten. Een BIT kan helpen een deel van die problemen weg te nemen, maar dit is allerminst een garantie tot succes. Er zal grondiger moeten worden gekeken naar de ICT projecten, de gebruikte programma- en projectorganisaties en de omgeving waarin zij opereren. De Projects: Done! methodiek van Intellegus helpt om de benodigde analyse te doen en de succesfactor van projecten significant te verhogen. Alles staat of valt echter wel met de wil om succesvol te willen zijn.

Bronnen: Volkskrant, NU.nl, FD