IT projecten succesvol ondanks Prince2?

Projectmanagementmethodieken zoals Prince2 zijn ontwikkeld om projecten op een gecontroleerde manier tot uitvoering te brengen. In theorie is een project volgens Prince2 dan ook succesvoller, dan een project uitgevoerd zonder projectmethodiek. Onderzoek naar of dat in de praktijk ook zo is leverde bijzondere resultaten op.

Wanneer is een project succesvol?

De eerste vraag die iedereen die met verandermanagement bezig is zich af moet vragen is – wanneer is de beoogde verandering succesvol geimplementeerd? Zo ook met projecten, want wat is nu eigenlijk een succesvol project? Prince2 spreekt over de ‘duivelsdriehoek’ tussen tijd, geld en kwaliteit, maar desgevraagd stellen projectleiders in de praktijk (gelukkig) iets meer voorwaarden voor succes:

  • Afgerond binnen de geplande (doorloop)tijd
  • Ondersteunt de organisatiedoelen en -strategie
  • Uitvoer van het project leverde minimale verstoringen op
  • Voldoet aan eisen met betrekking tot kwaliteit
  • Voldoet aan eisen gesteld door de gebruikers
  • Afgerond binnen geplande budget
  • Het resultaat heeft toegevoegde waarde

Dus, mits een project aan bovenstaande voldoet – is het succesvol te noemen. Cijfers over ‘projectsucces’ zijn daarom ook lastig te duidden, er is nogal wat ruimte voor intepretatie over wat succes is. Daarbij betekent een in theorie succesvol gerealiseerd project niet per se dat het resultaat succesvol is (zie de Betuwelijn).

Prince2 en projectsucces

Welke definitie ook wordt gekozen, er blijkt in de praktijk geen meetbaar verschil in projectsucces tussen projecten uitgevoerd zonder methodiek als projecten uitgevoerd volgens Prince2. Dat maakt Prince2 niet meteen zinloos, maar geeft wel te denken over het nut en noodzaak om iets per se volgens een bepaalde methodiek te doen. Opvallend is dat de faalfactoren die worden benoemd door ondervraagde projectleiders in beide gevallen overeen komen – de oorzaak voor het falen van projecten staat los van de gebruikte methodiek zo blijkt.

Andere competenties dan puur de gebruikte methodiek zijn doorslaggevend voor projectsucces, er is dan ook niet 1 specifiek element te benoemen waar projectleiders, programmamanagers en opdrachtgevers op kunnen sturen – het zijn er vele tientallen.

Beïnvloeden van projectsucces – METEN is WETEN

Kijkende naar de cijfers van succesvolle projecten is er veel ruimte voor verbetering. Optimistische cijfers stellen dat ongeveer de helft van de IT projecten succesvol zijn. De vraag is nu, hoe kan projectsucces positief beinvloed worden? Blijkbaar zit de crux niet in het toepassen van mee projectmanagment methodes, maar in het sturen op de factoren waarvan we weten dat deze het verschil maken. Dat betekent dus het project in de start- of uitvoerfase monitoren op deze factoren en bijsturen waar nodig (of eigenlijk: noodzakelijk!).

Er bleken op de markt geen kant en klaar oplossingen om dit te kunnen doen, dus is dit inhouse door Intellegus zelf ontwikkeld. De Projects: Done! methodiek geeft rationeel inzicht in de succeskansen voor een project, op basis van de tientallen factoren die bewezen hebben van grote invloed te zijn op het projectresultaat. Geen vervanger voor Prince2 of een andere projectmanagement methodiek, maar wel inzicht in de vraag of de ingezette verandering ook echt succesvol zal zijn. Op naar 100% projectsucces!