Informatie-armoede bij veel bedrijven

puzzleSlechts vier procent van de westerse bedrijven is volledig in staat waarde te putten uit de informatie waarover zij beschikken. Van de overige bedrijven beschikt meer dan een derde (36 procent) niet over de benodigde middelen en vaardigheden die hiertoe nodig zijn. Dit blijkt uit nieuw onderzoek van wereldwijde informatiemanager Iron Mountain en internationaal adviesbureau PwC. Mede als gevolg hiervan haalt 43 procent van de ondervraagde Europese en Noord-Amerikaanse bedrijven weinig (concurrentie-) voordeel uit zijn informatie. 23 Procent weet zelfs geen enkel voordeel uit bedrijfsinformatie te putten. Er is sprake van informatie-armoede bij veel bedrijven –  waarbij de informatie er meestal wel is (en ‘big data’ ook in veel gevallen), maar niet benut wordt.

Informatie-armoede bij veel bedrijven een blinde vlek

Het onderzoek onder zowel middelgrote (250-1000 medewerkers) als grote bedrijven stemt niet gerust. Juist in het tijdperk van informatie en het vervagen van grenzen is het inzetten van informatie als drijfveer achter innovatie, ontwikkeling en het vinden en behouden van klanten essentieel. In het onderzoek komt ook naar voren dat de meeste organisatie geen data-analisten in dienst hebben en dus ook geen tijd en energie steken in analyse van bestaande gegevens. Tegelijkertijd denkt zo’n 77% van ondervraagde bedrijven dat ze wel alles haalt uit bestaande informatie – echter is dit niet te onderbouwen met de gereedschappen die zijn ingezet. Een heuse blinde vlek dus.

Gebruik van informatie verhoogt omzet MKB

Het goed inzetten van informatie zorgt voor verhoging van de omzet. Heel zwart-wit gezien is dit dan ook de voornaamste reden om informatie-armoede te bestrijden – het kost direct en indirect geld. Of omdat er meer geld gestoken moet worden in acquisitie, of omdat bestaande klanten minder afnemen dan ze zouden willen c.q. vertrekken. En dat is dan ook de crux: inzicht in informatie ten behoeve van besluitvorming, gerichte marketingcampagnes en het kunnen verbeteren van de eigen organisatie blijft nu dus veelal liggen.

Onwetendheid over informatie-armoede

Uit het onderzoek blijkt ook dat de meeste organisaties geen grip hebben op informatiestromen en informatiebronnen binnen het eigen bedrijf. Daarbij is ook nog eens onbekend welke waarde deze informatie kan hebben – terwijl elke DGA tot CEO/CIO een spreekwoordelijke pot met goud bezit in de vorm van diverse informatiesystemen. Gegevens van en over klanten, transacties en processen kunnen glashelder inzicht geven in kansen, bedreigingen en de basis vormen voor besluitvorming. Intuïtie en ervaring kunnen onderbouwen met feiten, op basis van deze Big Data.

Concurrentievoordeel

Diverse toonaangevende onderzoeks- en consultancy bureaus voorspellen dat ook komende jaar de ontwikkeling onverminderd hard gaat. Bedrijven die niet investeren in hun informatie-potentieel blijven achter. In Nederland zichtbaar bij online retailers, degene die in staat zijn informatie goed te analyseren en te gebruiken, bijvoorbeeld bij het voorspellen van klantgedrag scoren onverminderd hoog. Bedrijven die het van het toeval af laten hangen, verdwijnen. Overigens werd in het verleden kosten als argument gebruikt om niet met business analytics, business intelligence en big data aan de slag te gaan – echter heeft een scala aan cloud diensten geleid tot betaalbaarheid voor iedereen. Ook voor het MKB!

Antwoord op vragen

Het draait uiteindelijk op het onderbouwd antwoord kunnen geven op vragen, zoals ‘waarom is de retentie van klanten in het eerste jaar lidmaatschap maar 50%?’ of ‘wanneer maken mijn klanten gebruik van mijn dienst of product’ tot ‘zijn de klanten die we het meeste korting geven ook onze meest trouwe klanten?’. Met het antwoord onder de arm kan elke marketing manager, directeur en CEO onderbouwde besluiten nemen en komt een einde aan ‘trial and error’. Kunt u al onderbouwd antwoord geven op deze vragen?