De toekomst van de werkplek dichterbij dan ooit – deel 3

Deel drie van de toekomst van de werkplek dichterbij dan ooit gaat over Service Oriented Architectures (SOA) in een wereld van de private, public en soms nog wat ondoorzichtige clouddiensten. De vorige twee delen staan hier: Next level HNW en workflow gebaseerd werken.

Logisch toch, een SOA?

Service Oriented Architecture principes vormen al een tijd de basis van een blauwdruk voor IT omgevingen. Het idee is eenvoudig: virtualiseer en standaardiseer diensten zodat ze uitwisselbaar, schaalbaar en platformonafhankelijk zijn. Elke moderne website maakt gebruikt van SOA principes, maar ook steeds meer (business)software staat er (letterlijk) voor open. Tegelijkertijd is veel software die in gebruik is bij bedrijven juist erg SOA-onvriendelijk – gesloten, niet gebruik makende van standaarden of API‘s en daardoor beperkend in gebruik. Software gereed voor de toekomst is in de basis modulair, in staat met andere (op dat moment mogelijk niet eens bestaande) software te communiceren en gebruikt open standaarden. Ongeacht wáár deze software draait.

Van SOA naar cloud

Middelgrote en grote organisaties hebben in hun blauwdrukken en architectuur uiteraard rekening gehouden met een SOA insteek van diensten en processen gebouwd op IT systemen. De volgende stap is dat deze systemen niet alleen binnen de muren van de eigen organisatie bruikbaar worden, maar ook gekoppeld kunnen worden met systemen buiten de muren van het bedrijf: systemen afgenomen uit de cloud, of systemen van derde partijen waarmee zaken wordt gedaan.
De inmiddels meest succesvolle bedrijven zijn succesvol mede doordat ze in staat zijn ketens te maken met partners, klanten en leveranciers. De grotere webwinkels maken gebruik van handoff momenten met distributiepartijen die voorraadbeheer hebben overgenomen, verzekeraars koppelen hun acceptatie en uitkeerproces aan intermediairs of andere tussenpartijen, maar ook in de maakindustrie worden toeleveranciers actief onderdeel van het voorraadbeheer en productie.
Ook voor medewerkers geldt dat in toenemende mate werk wordt uitgevoerd met derde partijen, door offshoring, uitbesteding en partnerconstructies. Tenslotte is het meest voor de hand liggende generieke element in de voorbeelden het kunnen koppelen met een (private) cloud dienst.

SOA naar (private) Cloud - evolutie naar de wolk?
SOA naar (private) Cloud – evolutie naar de wolk?

B2B in een netwerkwereld

De toekomst van de service-georienteerde organisatie voorziet ook in koppelvlakken buiten de eigen organisatie, waarbij de uitdaging niet alleen ligt in het realiseren van deze koppelvlakken maar ook het succesvol kunnen beheren van de informatiestromen over deze koppelvlakken. Ook bij de keuze van cloudpartners dus een relevant vraag of deze koppelvlakken bieden, om te verbinden met eigen bestaande systemen en andere cloudaanbieders.