Alarm over ICT projecten bij defensie

IT projecten zijn de laatste maanden vaak negatief in het nieuws. Er mislukken er nogal wat en dat gaat ook nog gepaard met torenhoge kosten. De argumentatie na constatering dat betreffende projecten het stempel ‘mislukt’ hebben gekregen zijn vaak dubbelzinnig en niet erg concreet. Ook bij defensie is het al enige tijd raak op dat vlak. De verantwoordelijke minister kan niet goed uitleggen wat er mis gaat en defensie worstelt met niet goed functionerende IT voorzieningen in een tijd dat gekort is op budgetten. Het resultaat is duidelijk: er is veel geld verloren gegaan aan zaken die niets opleveren.

De vraag die achter blijft is hoe had dit voorkomen kunnen worden. Zelfs als de grote IT consultancy bureaus betrokken zijn en de bekende projectmanagement methodieken hanteren is dat alles behalve garantie voor succes. Intellegus heeft daarom na onderzoek een methode ontwikkeld om de brug te slaan tussen de feitelijke projectmanagement methodiek die door de projectorganisatie gebruikt wordt en het totale pallet aan factoren die van invloed zijn op projectsucces. Op ondubbelzinnige wijze wordt duidelijk hoe de projectorganisatie en projectomgeving functioneert en wordt er een prognose gegeven of het betreffende project een kans van slagen heeft. Door rationalisatie kan zo elk project, van elke omvang getoetst worden en kan er waar nodig bijgestuurd worden op het behalen van projectsucces. Lees meer >>

Intellegus is een adviesbureau voor organisaties die IT projecten succesvol willen afronden. Lees meer over Intellegus >>