Infrastructuur splitsing

infrastructuur splitsing

Er zijn meerdere redenen te bedenken voor de noodzaak van een infrastructuur splitsing. Het kan nodig zijn om een deel van je bedrijf te verkopen, af te stoten of om juist nieuw leven in te blazen. Wat de reden ook mogen zijn, de uitvoering van een infrastructuur splitsing is een gecompliceerd vraagstuk. Dit dient dan dus ook goed doordacht te worden. Gelukkig heeft Intellegus ervaring bij het opsplitsen van een infrastructuur op IT gebied en kan je daar dus mee helpen.

Infrastructuur splitsing in twee aparte bedrijven

Een groot verzekerings en bank bedrijf zat vanwege tegenvallende resultaten in zwaar weer. Vanuit de overheid was bepaald dat dit bedrijf gesplitst diende te worden. Het resultaat moest een apart bank en verzekeringsbedrijf worden. De achterliggende gedachte was om het verzekeringsbedrijf te verkopen om weer winstgevend te maken. Het bankbedrijf werd genationaliseerd. Intellegus heeft de splitsing van de infrastructuur op IT gebied volledig uitgedacht. Samen met de klant is in een jaar deze splitsing ook uitgevoerd. Als bijkomende moeilijkheid was het noodzakelijk dat de medewerkers van het bedrijf ongestoord hun werk moesten blijven kunnen doen, zonder al te veel downtime. En dat is gelukt.

Een van de grote uitdagingen hierbij was het splitsen van systemen en van data. Veel afdelingen waren dusdanig met elkaar verweven dat het eigenaarschap niet direct inzichtelijk was. Ook hiervoor is een strategie uitgewerkt en uitgevoerd die succesvol was. Om de downtime voor gebruikers te beperken is een test en migratie strategie uitgedacht. Het belangrijkste kenmerk van deze strategie was om een volledig nieuwe infrastructuur voor het verzekeringsbedrijf in te richten en gebruikers gefaseerd hierheen te migreren. Terugkijkend op dit project hebben we een resultaat neergezet die landelijk veel lof kreeg toebedeeld. Een resultaat waar we met zijn allen erg trots op zijn en die alleen gelukt was door een nauwe samenwerking tussen opdrachtnemer en opdrachtgever. Teamwork!