Projects: Done!® – De Tooling

Theoretisch en praktisch kader hebben geleid tot de Projects: Done!® tool

Er zijn talloze projectmanagement methodieken op de markt. Alle pretenderen de beste manier te zijn om projecten succesvol te laten verlopen, maar ondanks dat slaagt momenteel iets minder dan de helft van alle IT-projecten. Hoewel IT een relatief nieuw begrip is en er beperkt ruimte voor onderzoek naar succesfactoren voor IT-projecten is geweest, blijkt uit de onderzoeken die wel gedaan zijn dat de succesfactoren al enige tijd stabiel dezelfde zijn. Het ligt dan ook in de lijn der verwachting dat de slagingskans met deze kennis jaar op jaar toe neemt – immers, we weten in theorie hoe het moet.

Ondanks bestaande projectmanagement methoden slaagt maar pakweg de helft van de IT-projecten

Een ander aspect is de praktijk. Een methode werkt pas goed als deze effectief wordt toegepast op de realiteit van alledag. Ook hier zijn onderzoeken naar gedaan en het blijkt dat projecten volgens een bepaalde methode weliswaar gemiddeld genomen iets succesvoller zijn dan projecten zonder toegepaste projectmanagementmethode, maar dat dit niet als doorslaggevende factor aangewezen kan worden. Een projectmanagementmethode blijft daarmee dus een hulpmiddel en geen garantie voor succes.

Rationeel inzicht in slagingskans projecten ontbrak

Project Review resultaat voorbeeld - spider-matrix
Project Review resultaat voorbeeld – klik voor groter.

Intellegus is met hierboven genoemde onderzoeken en praktijkervaring van projectleiders aan de slag gegaan. De Projects: Done!® methode is daarmee het resultaat van een theoretisch kader waarin rationalisatie van onderzochte succesfactoren voor projecten in een toetsingskader zijn verwerkt, aangevuld met kwalitatieve elementen die in de dagelijkse praktijk doorslag kunnen geven in het behalen van succes (zoals de rol van opdrachtgever, de leiderschapskwaliteiten van de projectleider of de competenties van teamleden). Het wordt hiermee mogelijk om totaal verschillende projecten bij totaal verschillende organisaties op verschillende schaalgroottes met elkaar te vergelijken en een rationele succesweging mee te geven.

Intellegus helpt zowel met het uitvoeren van een projectsucces-‘audit’ als het verbeteren van professionaliteit van (project)organisaties

Tenslotte de vraag waarom deze rationalisatie een doorbraak voor een projectgedreven organisatie is. Hoewel de meeste organisaties met een projectorganisatie reeds een scala aan managementinformatie systemen en rapportage lijnen hanteren om ‘in control’ te blijven blijkt uit zowel de praktijk als de theorie dat antwoord op de vraag ‘wordt dit project succesvol?’ vooral gestoeld is op subjectieve informatie. Uiteraard zijn bestede euro’s en uren wel vast te leggen, maar zegt het weinig over de succeskans van een project. Vaak als het veel te laat wordt gesignaleerd dat de doelstelling niet behaald wordt en de reeds gemaakte kosten en uren verloren zijn. Intellegus weet dat dit anders kan en reikt organisaties daarom de Projects: Done! methode met tool om samen met onze consultants tot een rationeel oordeel over haalbaarheid en succes te komen en dit te vertalen naar bijsturing en uiteindelijk het behalen van resultaat.