Projects: Done!® – De methodiek

Is de succeskans van een project stuurbaar?

projects_done_logo_definitiefEr zijn diverse methoden, technieken en modellen op de markt die zouden moeten helpen om projecten succesvol tot een eind te kunnen brengen. In de praktijk blijkt dat nog steeds een zeer significant deel van de IT projecten mislukt, ondanks alle theoretische kaders die er liggen om projecten succesvol te doorlopen. Er is duidelijk meer nodig om resultaat te kunnen boeken, danwel realistisch te kunnen voorspellen of resultaat geboekt gaat worden.

 

 “We leggen het project langs een objectieve meetlat. We stellen daarbij de kans van succes vast aan de hand van zes thema’s. Slechts één van deze thema’s richt zich op gebruikelijke methoden en technieken. De andere vijf thema’s focussen op praktische elementen als haalbaarheid van projectdoelstellingen en projectbeleving bij de betrokken. De innovatie zit in die combinatie.”

De “Projects: done!®” methodiek helpt organisaties bij:

Infographic Project Review toepassing
Infographic Project Review toepassing – klik voor grote versie.
  • Vaststellen van de kans op succes van een project of programma
  • Vaststellen of het project of programma de beoogde doelstellingen gaat behalen
  • Overzicht krijgen van de feitelijke stand van zaken binnen een project of programma
  • Toetsing van haalbaarheid en duidelijkheid van projectdoelen en aanpak vast te stellen
  • Het “in control” geraken en blijven van het veranderproces

De “Projects: done!®” methodiek wordt gebruikt in een Project Review, de Project PreScan tool en de Self Asessment tool en kent de volgende aanpak:

  • Stap 1: Analyse met behulp van de Project: Done! tool – de nulmeting
  • Stap 2: Begripvorming van kwalitatieve en kwantitatieve analyse resultaten
  • Stap 3: Bijsturing en iteratie – herijking door een vervolgmeting

De voortgang van het project wordt gepresenteerd in het Projects: done!® Dashboard. Hiermee is het mogelijk meerdere projecten periodiek te blijven volgen. De Projects: Done! Project Review bevat een reeks kwalitatieve en kwantitatieve indicatoren die gezamenlijk leiden tot inzicht in de feitelijke haalbaarheid van een project. Het is dus geen projectmanagement methodiek, maar een methode om de succeskans van een project te meten (en te rationaliseren) en hierop te sturen binnen de kaders van de reeds in gebruik zijnde projectmanagement methodiek.

Het fundament van Projects: Done!

De tot standkoming van het Projects: Done!® framework kwam tot stand door een combinatie samen te stellen van research naar factoren bij succesvolle en gefaalde projecten over de afgelopen 10 jaar, best practices zoals Agile (Scrum), Lean, IPMA, Prince 2, PMW, CMMI, COBIT en last but not least, de pragmatische Raines Rules en ten slotte praktijkervaring van betrokkenen bij projecten zelf. De combinatie van deze elementen is omgezet in een model waarin elk element een weging krijgt op de succeskans, binnen één van de zes thema’s.

Neem contact met ons op om te ontdekken wat de “Projects: done!®” methodiek voor u kan betekenen!

“Uiteraard zijn er vele losstaande projectmethoden. Toch bleek er nog geen raamwerk te zijn waarin best practices en de belangrijkste succesfactoren zijn geïntegreerd”