Project Review volgens Projects: Done!® – Voor wie?

Een Project Review heeft als doelgroep een ieder die zich bezig houdt met projecten: project- en programmamanagers, opdrachtgevers, maar ook CIO’s en auditors die feitelijk inzicht willen in de staat van lopende of nog te starten projecten. In de praktijk zien we bij Intellegus meerdere praktische toepassingen van de Project Review binnen projectorganisaties; bij IT leveranciers, IT consultancy bureaus en bij overheden. Dit, omdat de Project Review modulair en generiek inzetbaar is – zowel eenmalig (bijvoorbeeld in een second opinion situatie) als wederkerend.

De Project Review volgens de Projects: Done!® methodiek onderscheidt zich van andere audit of review producten of diensten door niet alleen inzicht te geven in de meer mechanische aspecten van projecten en projectmanagement, maar ook de acceptatie, overtuiging en beleving van betrokkenen. De onderliggende methodiek gebruikt in de Project Reviews wordt continu verbeterd aan de hand van vernieuwde inzichten in de praktijk als de theorie.

Een Project Review bij projectorganisaties

Uiteraard biedt de Project Review voor reguliere projectorganisaties meerwaarde: of het nu gaat om een bijzonder groot en complex project of om periodieke ‘audits’ op lopende of startende projecten – onze tool, resultaten, aanbevelingen en dashboard geven elke projectorganisatie de mogelijkheid tot reflectie en waar mogelijk verbetering.

Een Project Review bij de overheid

Project Review resultaat voorbeeld - spider-matrix
Project Review resultaat voorbeeld – klik voor groter.

De Project Review biedt overheden de mogelijkheid grip te krijgen en te houden op IT projecten, uitgevoerd door interne en externe projectorganisaties. Door analyse en rationalisatie van alle factoren die van invloed zij op projectsucces, kan een project bijgestuurd of in extreme noodzaak beëindigd worden. De Project Review leent zich er uitstekend voor om zowel op incidentele basis als periodieke basis grip op de IT project portefeuille te houden zonder hoge extra (overhead) kosten. De meerwaarde van een project review door Intellegus boven de OGC Gateway Review zit onder andere in rationele meetbare resultaten, focus op succeskans van zowel project als het team wat er aan werkt en de flexibelere inzet van de review.

Een Project Review door leveranciers

Als interne of externe leverancier is het van belang de eigen meerwaarde te tonen door het gevraagde resultaat te leveren binnen de door klanten gestelde kaders. De wijze van opereren van de opdrachtgever, de staande organisatie van de klant en eventuele andere leveranciers brengen echter extra complexiteit en risico’s met zich mee. Een Project Review geeft leveranciers de mogelijkheid om samen met de klant inzicht te krijgen in het gehele speelveld rondom een project op een rationele manier. Uitdagende onderwerpen worden zo eenvoudig bespreekbaar met als doel: behalen van resultaat!

Infographic Project Review toepassing
Infographic Project Review toepassing – klik voor grote versie.