Projects: Done!® Review

Infographic Project Review toepassing
Infographic Project Review toepassing – klik voor grote versie.

“Uiteraard zijn er vele losstaande projectmethoden. Toch bleek er nog geen raamwerk te zijn waarin best practices en de belangrijkste succesfactoren zijn geïntegreerd”

Succesvolle projecten tonen de professionaliteit van uw IT organisatie

Als projectleider, SCRUM-Master, programmamanager, opdrachtgever of CIO is het behalen van succes met veranderingen zoals projecten cruciaal. De belanghebbenden zijn in afwachting van de beoogde verandering en verbetering en de organisatiestrategie komt weer een stap verder tot leven. IT projecten hebben een slechte naam als het om projectsucces gaat. Jammer en onnodig, want met behulp van de door Intellegus ontwikkelde project scan is de kans op projectsucces aanzienlijk te vergroten.

Projects: Done!® Review

“Onze aanpak geeft inzicht in de succeskans en de handvatten om deze te verhogen. Dit betekent voor de klant per saldo lagere kosten, meer efficiency en een beter resultaat. Samen mét organisaties sturen naar het predicaat ‘succesvol’, dat is onze ambitie.”

projects_done_logo_definitiefIntellegus biedt organisaties de kans middels een Project Review volgens de Projects: Done!® methodiek samen de succeskans van een project te meten en hierop bij te sturen waar nodig. Op een zestal thema’s vindt een kwalitatief en kwantitatief onderzoek plaats, in een periode van 1 tot 4 weken (afhankelijk van de omvang en complexiteit). Het resultaat is een dashboard waarin in 1 oogopslag te zien is wat de huidige stand van zaken is, hoe groot de slagingskans van het verandertraject is en wat er aan aanbevelingen wordt gegeven – met een helder advies of het een must-have of een could-have is. Verder wordt het dashboard ondersteund door een adviesrapport – to the point, helder en geschikt om mee aan de slag te gaan.

Vraag een offerte of meer informatie aan >>

“We leggen het project langs een objectieve meetlat. We stellen daarbij de kans van succes vast aan de hand van zes thema’s. Slechts één van deze thema’s richt zich op gebruikelijke methoden en technieken. De andere vijf thema’s focussen op praktische elementen als haalbaarheid van projectdoelstellingen en projectbeleving bij de betrokken. De innovatie zit in die combinatie.”