Het Duurzame Werken: Next Level HNW

De term “Het Nieuwe Werken” is inmiddels een bekend begrip. Nadat in er in de 90-er jaren steeds meer stappen werden gezet om te komen tot “telewerken”, kwam de verandering pas echt op gang nadat Bill Gates in 2005 een whitepaper schreef onder de naam “The New World of Work (PDF)”. Bedrijven doken boven op “Het Nieuwe Werken” en maakten het steeds meer mogelijk voor medewerkers om plaats- en tijdsonafhankelijk te werken. Bedrijfspanden werden opnieuw ingericht met verschillende type werkplekken, die vervolgens beter konden worden gebruikt bij de diverse activiteiten die medewerkers uitvoeren. Managers en medewerkers werden getraind om meer resultaatgericht te werken, nu zij niet meer in het zicht van de leidinggevende hun werk verrichtten. Afspraken tussen collega’s werden gemaakt om wel de sociale cohesie op afdelingen te laten bestaan. Dit zijn slechts enkele grepen uit het arsenaal aan veranderingen die HNW met zich mee bracht.

Het-Nieuwe-Werken-klip-en-klaar-320x155

Het Nieuwe Werken is inmiddels niet meer zo nieuw. Als onderneming hoor je er eigenlijk niet meer bij als het niet mogelijk is om werk en privé tijd goed te kunnen balanceren en om thuis, in de bibliotheek of in een koffiehuis te kunnen werken. Medewerkers stellen eisen aan hun werkomgeving en het is inmiddels een belangrijke ‘arbeidsvoorwaarde’ aan het worden. De balans tussen werk en privé is belangrijker geworden en bedrijven vragen een steeds hogere kwaliteit van hun medewerkers, terwijl de druk op de kosten(verlaging) en de omgeving waarin we leven toeneemt.

HNW is daarom toe aan de volgende stap: Het Duurzame Werken.

HNW was traditioneel een middel om de medewerkerstevredenheid te verhogen en te bezuinigen op kantoorruimte en reiskosten. HNW maakt nu de volgende stap, waarbij niet alleen de “interne” organisatorische aspecten van belang zijn, maar ook de omgeving een steeds grotere rol speelt. Daar waar kostenverlaging al geen verder concurrentievoordeel meer biedt rijst de vraag ‘Welke meerwaarde bieden wij onze klanten?’ en hoe kan de organisatie duurzamer opereren en zo mens en milieu minder belasten met meerwaarde voor klanten in het achterhoofd?

 

slim werk

Kunnen kantoren nóg efficienter worden gebruikt en mogelijk worden gedeeld met andere partijen? Hoe kunnen we de reisbewegingen van medewerkers, leveranciers en klanten nog verder optimaliseren om uitstoot te verminderen en slagvaardiger te opereren? Allemaal vragen die nét even iets verder gaan dan in het traditionele Nieuwe Werken.

Intellegus heeft ruime ervaring met de implementatie van Het Nieuwe Werken bij vooruitstrevende partijen en denkt graag met u mee om uw organisatie naar “the next level” te brengen! Neem contact met ons op voor een vrijblijvend gesprek. Ook een rondleiding bij een organisatie waar de medewerkers gebruik maken van een innovatieve werkplek behoort tot de mogelijkheden.