DevOps – naar een IT-service gerichte organisatie

 DevOps is de opstap naar een nieuwe toekomst van IT

DevOps is de technologische en procesmatige integratie tussen ontwikkeling en beheer met als doel het leveren van kwalitatief hoogwaardige IT diensten aan uw klanten. De laatste jaren zijn een flink aantal hype woorden voorbij gekomen: Agile, Scrum, Big Data, BYOD, Lean IT, Cloud. DevOps is in dit rijtje wellicht de meest vage van allemaal – steeds vaker wordt de term gebruikt zonder dat precies duidelijk is wat ermee bedoelt wordt. InTellegus helpt organisaties te komen tot een passend gebruik van DevOps, waar nuttig en waar nodig.

DevOps neverending circle of development
DevOps neverending circle of development

De term DevOps ontstond in een reeks van “DevOps Days” gehouden in België ongeveer vijf jaar geleden. Het doel van de gebeurtenissen was om IT-experts uit zowel het change werkveld (development) en het run werkveld (operations) van organisaties bij elkaar te brengen. En dat is dan ook meteen de verklaring voor de term: een multidisciplinair team dat is volledig verantwoordelijk is voor de continue werking en de ontwikkeling van een dienst. Google en Amazon zijn voorbeelden van bedrijven die een combinatie van DevOps en Continious Delivery gebruiken om tientallen nieuwe releases te kunnen vrijgeven aan de eindgebruikers. Elke dag!

De definitie van DevOps op Wikipedia is interessant: DevOps (een samenvoeging van de ontwikkeling (Development) en werking (Operations)) is een software development methode die communicatie, samenwerking en integratie benadrukt tussen softwareontwikkelaars en informatietechnologie (IT) operationele professionals. DevOps is een reactie op de onderlinge afhankelijkheid van software ontwikkeling en IT-activiteiten. Het doel is om een ​​organisatie te helpen snel te produceren software producten en diensten. Het belangrijkste punt is dat in deze definitie DevOps snel software in productie zet. De vraag is echter wat de business nodig heeft en hoe DevOps aan uw organisatie een werkelijke meerwaarde levert.

Relatie tussen Agile, Scrum, ALM en DevOps in IT organisatie
Relatie tussen Agile, Scrum, ALM en DevOps in IT organisatie

 Voordelen van DevOps

  • Sneller waarde voor business (en klanten!) leveren
  • Een hogere slagingskans van veranderingen en projecten
  • Een betere samenwerking tussen business en IT
  • De traditionele muur tussen ontwikkeling en operaties wordt geslecht

DevOps heeft als primair doel er voor zorgen dat de ontwikkeling en het beheer van software en onderliggende systemen optimaal functioneert en de samenwerking tussen alle partijen bijdraagt aan het leveren van waarde voor de klant. InTellegus heeft een holistische visie op de toepassing van DevOps bij organisaties en helpt klanten bij de professionalisering van hun IT organisatie. Focus ligt dan ook op het toepassen van die principes en best practices die aansluiten bij de bedrijfsdoelen.

 Onze aanpak

InTellegus kijkt naar zes dimensies bij de professionalisering van uw IT organisatie: Performance, organisatie, strategie, tools, cultuur en overtuiging. Deze zes elementen vormen een totaalbeeld van het huidige volwassenheidsniveau en daarmee de basis voor de aanpak om tot een IT-service gerichte organisatie te komen.

Neemt contact op om meer te leren over wat DevOps en andere principes voor uw organisatie kunnen betekenen.